Stel je kandidaat voor de
Belgium’s Cyber Security Awards

Vul gewoon het onderstaande formulier in om je kandidatuur in te dienen. Je ontvangt een kopie op het opgegeven e-mailadres. Je kan ook het formulier downloaden in Word en naar  awards@cybersecuritycoalition.be sturen.

ENFRNL

Stel je kandidaat voor de prijs

Cyber Security Personality of the Year 2023

  Gegevens van de kandidaat
  Informatie over werkgever  Schets je bijdragen in één van de volgende domeinen

  We raden aan om beknopt en ter zake te zijn en je input per veld te beperken tot maximum één A4 of ongeveer 5,000 karakters.

  1. Bijdrage tot de cyberweerbaarheid van de Belgische en Europese economie

  Beschrijf eventuele technologische of procedurele bijdragen die je hebt gerealiseerd en die de cyberweerbaarheid van de Belgische en Europese economie hebben versterkt. Als je organisatie succesvol is in heel Europa, maar slechts een klein marktaandeel heeft in België, aarzel dan niet om je kandidaat te stellen voor deze prijs.

  Beschrijf jouw initiatief(en) of project(en) dat (die) de cyberbeveiliging voor personen, bedrijven of overheidsinstanties duurzaam heeft (hebben) verbeterd.

  Beschrijf het effect van jouw activiteiten. Geef, waar mogelijk, een gedetailleerd en gekwantificeerd overzicht van de resultaten. Vergelijk de werkelijke resultaten met de doelstellingen die aan het begin van het initiatief zijn vastgesteld.

  2. Bijdrage tot de bewustmaking van het publiek

  Wat is in het algemeen jouw strategische visie om het publiek bewuster te maken van cyberveiligheid?

  Beschrijf eventuele initiatieven of strategische betrokkenheid van jouw kant die hebben bijgedragen tot de bewustmaking van het publiek of tot de bevordering van beste praktijken bij specifieke doelgroepen of bij het publiek.

  Beschrijf het effect van jouw activiteiten. Geef, waar mogelijk, een gedetailleerd en gekwantificeerd overzicht van de resultaten. Vergelijk de werkelijke resultaten met de doelstellingen die aan het begin van het initiatief zijn vastgesteld.

  3. Bijdrage tot het dichten van de vaardigheden- en diversiteitskloof

  Wat is in het algemeen jouw strategische visie ten aanzien van de vraag hoe de kloof op het gebied van vaardigheden en/of diversiteit duurzaam kan worden gedicht?

  Beschrijf eventuele initiatieven of strategische betrokkenheid van jouw kant die de kloof op het gebied van vaardigheden en/of diversiteit hebben helpen verkleinen.

  Beschrijf het effect van jouw activiteiten. Geef, waar mogelijk, een gedetailleerd en gekwantificeerd overzicht van de resultaten. Vergelijk de werkelijke resultaten met de doelstellingen die aan het begin van het initiatief zijn vastgesteld.

  4. Bijdrage aan het ecosysteem voor cyberveiligheid

  Hoe heb je bijgedragen tot of een impact gehad op het Belgische en Europese cyberbeveiligingsecosysteem? Hoe heb je het cyberbeveiligingsecosysteem vooruitgeholpen?

  Beschrijf je initiatieven of beslissende betrokkenheid bij initiatieven van bedrijfs-, handels- of beroepsorganisaties die actief zijn in het cyberbeveiligingsecosysteem.

  Beschrijf het effect van jouw activiteiten. Geef, waar mogelijk, een gedetailleerd en gekwantificeerd overzicht van de resultaten. Vergelijk de werkelijke resultaten met de doelstellingen die aan het begin van het initiatief zijn vastgesteld.

  Will je nog iets toevoegen?

  Voeg a.u.b. alle aanvullende informatie toe die jouw kandidatuur kan versterken of het inzicht van de jury in jouw kandidatuur kan vergroten.


  Door dit formulier in te dienen verklaar je je akkoord dat de Cyber Security Coalitie je gegevens gebruikt om jouw kandidatuur te behandelen zoals uiteengezet in ons privacybeleid.

  Door het indienen van jouw kandidatuur, ga je akkoord met de voorwaarden.


  ENFRNL

  Stel je kandidaat voor de prijs

  Chief Information Security Officer (CISO) of the Year 2023

   Gegevens van de kandidaat
   Informatie over werkgever   Schets je bijdragen in de volgende domeinen

   We raden aan om beknopt en ter zake te zijn en je input per veld te beperken tot maximum één A4 of ongeveer 5,000 karakters.

   1. Bijdrage aan de informatiebeveiligingsprestaties van de organisatie

   Wat is in het algemeen jouw strategische visie op de verbetering van de informatiebeveiligingsprestaties van uw organisatie?

   Beschrijf de governance-programma's die je gebruikt om het succes van de informatiebeveiligingsstrategie van jouw organisatie te meten.

   Beschrijf welk strategisch gebruik je maakt van innovatie, creativiteit en opkomende technologieën om de informatiebeveiliging van jouw organisatie te verbeteren.

   2. Prestatie in de huidige professionele rol

   Beschrijf alle initiatieven of projecten die je de afgelopen 24 maanden op het gebied van informatiebeveiliging hebt ondernomen.

   Beschrijf de impact of het effect van dit (deze) initiatief(en) en/of project(en) op de verbetering van de cyberbeveiliging van jouw organisatie. Beschrijf en kwantificeer waar mogelijk de resultaten. Vergelijk de feitelijke resultaten met de doelstellingen die bij de start van het initiatief zijn vastgesteld.

   Beschrijf het effect op de prestaties van jouw afdeling en benadruk de specifieke leiderschapskwaliteiten die tot de genoemde voordelen hebben geleid.

   3. Partnerschap met verschillende belanghebbenden

   Wat zijn jouw andere operationele of functionele verantwoordelijkheden naast informatiebeveiliging? Op welke manieren heb je in jouw CISO-rol invloed uitgeoefend op de bredere bedrijfsvoering?

   Beschrijf hoe je veranderingen in jouw organisatie hebt geleid, inclusief de gevolgen voor de cyberveiligheid van eventuele partnerschapsbenaderingen met verschillende belanghebbenden.

   Beschrijf jouw initiatieven om C-level executives en het bestuur bewuster te maken van informatiebeveiligingsrisico's.

   4. Bijdrage ter bevordering van een veiligheidscultuur

   Wat is jouw aanpak om de vaardigheden en capaciteiten van jouw team te verbeteren? Hoe heb je als CISO de prestaties op het gebied van cyberbeveiliging gestimuleerd?

   Beschrijf de programma's die je hebt uitgevoerd om personeel op te leiden en processen en systemen te verbeteren.

   Beschrijf jouw prestaties om werknemers bewust te maken van cyberrisico's en een beveiligingscultuur in jouw organisatie te creëren.

   Will je nog iets toevoegen?

   Voeg a.u.b. alle aanvullende informatie toe die jouw kandidatuur kan versterken of het inzicht van de jury in jouw kandidatuur kan vergroten.


   Door dit formulier in te dienen verklaar je je akkoord dat de Cyber Security Coalitie je gegevens gebruikt om jouw kandidatuur te behandelen zoals uiteengezet in ons privacybeleid.

   Door het indienen van jouw kandidatuur, ga je akkoord met de voorwaarden.


   ENFRNL

   Stel je kandidaat voor de prijs

   Cyber Security Educator or Researcher of the Year 2023

    Gegevens van de kandidaat
    Informatie over werkgever    Schets je bijdragen in één van de volgende domeinen

    Wij erkennen dat Docent en Onderzoeker twee verschillende profielen zijn. Uiteindelijk zal de jury een onderzoeker of een docent van het jaar kiezen.

    We raden aan om beknopt en ter zake te zijn en je input per veld te beperken tot maximum één A4 of ongeveer 5,000 karakters.

    1. Bijdrage aan industriële valorisatieactiviteiten

    Wat is in het algemeen jouw strategische visie op het verder ontwikkelen van de cyberveiligheidsdomeinen door middel van industriële valorisatieactiviteiten?

    Beschrijf je initiatieven of beslissende betrokkenheid bij industriële valorisatieactiviteiten (zoals technologieoverdracht, O&O, octrooien, enz.).

    Beschrijf het effect van jouw activiteiten. Geef, waar mogelijk, een gedetailleerd en gekwantificeerd overzicht van de resultaten. Vergelijk de werkelijke resultaten met de doelstellingen die aan het begin van het initiatief zijn vastgesteld.

    2. Bijdrage aan wetenschappelijke valorisatieactiviteiten

    Wat is in het algemeen jouw strategische visie op het verder ontwikkelen van de cyberveiligheidsdomeinen door middel van wetenschappelijke valorisatieactiviteiten?

    Beschrijf je initiatieven of beslissende betrokkenheid bij wetenschappelijke valorisatieactiviteiten (zoals papers, conferenties, workshops, enz.).

    Beschrijf het effect van jouw activiteiten. Geef, waar mogelijk, een gedetailleerd en gekwantificeerd overzicht van de resultaten. Vergelijk de werkelijke resultaten met de doelstellingen die aan het begin van het initiatief zijn vastgesteld.

    3. Bijdrage aan onderwijsactiviteiten

    Wat is in het algemeen jouw strategische visie op het opleiden en versterken van de volgende generatie cyberbeveiligingsleiders?

    Beschrijf je initiatieven of beslissende betrokkenheid bij uitvoerende en academische onderwijsactiviteiten op het gebied van cyberbeveiligingsbeheer, technologie, risico- en risicobeperkingsmodellen.

    Beschrijf het effect van jouw activiteiten. Geef, waar mogelijk, een gedetailleerd en gekwantificeerd overzicht van de resultaten. Vergelijk de werkelijke resultaten met de doelstellingen die aan het begin van het initiatief zijn vastgesteld.

    4. Scholing, herscholing, bijscholing

    Wat is in het algemeen jouw strategische visie op het duurzaam verkleinen van de vaardigheidskloof?

    Beschrijf je initiatieven of beslissende betrokkenheid bij een initiatief(en) die bijdragen tot het verkleinen van de vaardigheidskloof.

    Beschrijf het effect van jouw activiteiten. Geef, waar mogelijk, een gedetailleerd en gekwantificeerd overzicht van de resultaten. Vergelijk de werkelijke resultaten met de doelstellingen die aan het begin van het initiatief zijn vastgesteld.

    Will je nog iets toevoegen?

    Voeg a.u.b. alle aanvullende informatie toe die jouw kandidatuur kan versterken of het inzicht van de jury in jouw kandidatuur kan vergroten.


    Door dit formulier in te dienen verklaar je je akkoord dat de Cyber Security Coalitie je gegevens gebruikt om jouw kandidatuur te behandelen zoals uiteengezet in ons privacybeleid.

    Door het indienen van jouw kandidatuur, ga je akkoord met de voorwaarden.


    ENFRNL

    Stel je kandidaat voor de prijs

    Young Cyber Security Professional of the Year 2023

     Gegevens van de kandidaat
     Informatie over werkgever     Schets je bijdragen in de volgende domeinen

     We raden aan om beknopt en ter zake te zijn en je input per veld te beperken tot maximum één A4 of ongeveer 5,000 karakters.

     1. Bijdrage aan de informatiebeveiligingsprestaties van de organisatie

     Wat is in het algemeen jouw strategische visie op de verbetering van de informatiebeveiligingsprestaties van uw organisatie?

     Beschrijf de governance-programma's die je gebruikt om het succes van de informatiebeveiligingsstrategie van jouw organisatie te meten.

     Beschrijf welk strategisch gebruik je maakt van innovatie, creativiteit en opkomende technologieën om de informatiebeveiliging van jouw organisatie te verbeteren.

     2. Prestatie in de huidige professionele rol

     Beschrijf alle initiatieven of projecten die je de afgelopen 24 maanden op het gebied van informatiebeveiliging hebt ondernomen.

     Beschrijf de impact of het effect van dit (deze) initiatief(en) en/of project(en) op de verbetering van de cyberbeveiliging van jouw organisatie. Beschrijf en kwantificeer waar mogelijk de resultaten. Vergelijk de feitelijke resultaten met de doelstellingen die bij de start van het initiatief zijn vastgesteld.

     Beschrijf het effect op de prestaties van jouw afdeling en benadruk de specifieke leiderschapskwaliteiten die tot de genoemde voordelen hebben geleid.

     3. Partnerschap met verschillende belanghebbenden

     Wat zijn jouw andere operationele of functionele verantwoordelijkheden naast informatiebeveiliging? Op welke manieren heb je in jouw CISO-rol invloed uitgeoefend op de bredere bedrijfsvoering?

     Beschrijf hoe je veranderingen in jouw organisatie hebt geleid, inclusief de gevolgen voor de cyberveiligheid van eventuele partnerschapsbenaderingen met verschillende belanghebbenden.

     Beschrijf jouw initiatieven om C-level executives en het bestuur bewuster te maken van informatiebeveiligingsrisico's.

     4. Bijdrage ter bevordering van een veiligheidscultuur

     Wat is jouw aanpak om de vaardigheden en capaciteiten van jouw team te verbeteren? Hoe heb je als CISO de prestaties op het gebied van cyberbeveiliging gestimuleerd?

     Beschrijf de programma's die je hebt uitgevoerd om personeel op te leiden en processen en systemen te verbeteren.

     Beschrijf jouw prestaties om werknemers bewust te maken van cyberrisico's en een beveiligingscultuur in jouw organisatie te creëren.

     Will je nog iets toevoegen?

     Voeg a.u.b. alle aanvullende informatie toe die jouw kandidatuur kan versterken of het inzicht van de jury in jouw kandidatuur kan vergroten.


     Door dit formulier in te dienen verklaar je je akkoord dat de Cyber Security Coalitie je gegevens gebruikt om jouw kandidatuur te behandelen zoals uiteengezet in ons privacybeleid.

     Door het indienen van jouw kandidatuur, ga je akkoord met de voorwaarden.