Stel je kandidaat voor de prijs
“Cyber Security Personality of the Year 2022”

Vul gewoon het onderstaande formulier in om je kandidatuur in te dienen. Je ontvangt een kopie op het opgegeven e-mailadres. Je kan ook het formulier downloaden in Word en naar [email protected] sturen.

Het formulier is ook beschikbaar in het Frans en het Engels.

  Gegevens van de kandidaat
  Informatie over werkgever  Schets je bijdragen in één van de volgende domeinen

  We raden aan om beknopt en ter zake te zijn en je input per veld te beperken tot maximum één A4 of ongeveer 5,000 karakters.

  1. Bijdrage tot de cyberweerbaarheid van de Belgische economie

  Beschrijf eventuele technologische of procedurele bijdragen die je hebt gerealiseerd en die de cyberweerbaarheid van de Belgische economie hebben versterkt.

  Beschrijf jouw initiatief(en) of project(en) dat (die) de cyberbeveiliging voor personen, bedrijven of overheidsinstanties duurzaam heeft (hebben) verbeterd.

  Beschrijf het effect van jouw activiteiten. Geef, waar mogelijk, een gedetailleerd en gekwantificeerd overzicht van de resultaten. Vergelijk de werkelijke resultaten met de doelstellingen die aan het begin van het initiatief zijn vastgesteld.

  2. Bijdrage tot de bewustmaking van het publiek

  Wat is in het algemeen jouw strategische visie om het publiek bewuster te maken van cyberveiligheid?

  Beschrijf eventuele initiatieven of strategische betrokkenheid van jouw kant die hebben bijgedragen tot de bewustmaking van het publiek of tot de bevordering van beste praktijken bij specifieke doelgroepen of bij het publiek.

  Beschrijf het effect van jouw activiteiten. Geef, waar mogelijk, een gedetailleerd en gekwantificeerd overzicht van de resultaten. Vergelijk de werkelijke resultaten met de doelstellingen die aan het begin van het initiatief zijn vastgesteld.

  3. Bijdrage tot het dichten van de vaardigheden- en diversiteitskloof

  Wat is in het algemeen jouw strategische visie ten aanzien van de vraag hoe de kloof op het gebied van vaardigheden en/of diversiteit duurzaam kan worden gedicht?

  Beschrijf eventuele initiatieven of strategische betrokkenheid van jouw kant die de kloof op het gebied van vaardigheden en/of diversiteit hebben helpen verkleinen.

  Beschrijf het effect van jouw activiteiten. Geef, waar mogelijk, een gedetailleerd en gekwantificeerd overzicht van de resultaten. Vergelijk de werkelijke resultaten met de doelstellingen die aan het begin van het initiatief zijn vastgesteld.

  4. Bijdrage aan de academisch gemeenschap en onderzoek

  Wat is in het algemeen uw strategische visie op de ontwikkeling van geavanceerde technieken op het gebied van cyberbeveiliging?

  Beschrijf je initiatieven of strategische betrokkenheid bij industriële valorisatieactiviteiten (zoals technologieoverdracht, O&O, octrooien, enz.) en/of bij wetenschappelijke valorisatieactiviteiten (zoals papers, conferenties, workshops, enz.).

  Beschrijf je initiatieven of strategische betrokkenheid bij onderwijs aan leidinggevenden of andere academische onderwijsactiviteiten.

  5. Prestaties in huidige professionele rol

  Hoe draagt u in het algemeen bij aan de strategische visie van uw organisatie op informatiebeveiliging?

  Beschrijf eventuele initiatieven of projecten die je in de afgelopen 24 maanden hebt ondernomen om de cyberweerbaarheid van jouw organisatie te vergroten.

  Beschrijf het effect van jouw initiatieven op de verbetering van de cyberveiligheid van uw organisatie. Geef, indien mogelijk, een gedetailleerd en gekwantificeerd overzicht van de resultaten. Vergelijk de werkelijke resultaten met de doelstellingen die aan het begin van het initiatief zijn vastgesteld.

  Beschrijf je bijdrage aan het vergroten van het bewustzijn van informatiebeveiliging onder leidinggevenden op C-niveau en bestuursleden.

  Beschrijf je bijdrage aan de bewustmaking van werknemers op het gebied van informatiebeveiliging.

  Will je nog iets toevoegen?

  Voeg a.u.b. alle aanvullende informatie toe die jouw kandidatuur kan versterken of het inzicht van de jury in jouw kandidatuur kan vergroten.


  Door dit formulier in te dienen verklaar je je akkoord dat de Cyber Security Coalitie je gegevens gebruikt om jouw kandidatuur te behandelen zoals uiteengezet in ons privacybeleid.

  Door het indienen van jouw kandidatuur, ga je akkoord met de voorwaarden.